Konkursbo: Borg, Michael – innehaver av Bormic Norway Borg (avsl.)

Avsluttet 02.03.2023
Organisasjonsnummer: 881 450 402
Fødselsdato: 12.12.1960
Konkursbonummer: 22-180739KON-TAGD/TKRI
Domstol: Agder Tingrett
Konkurs åpnet: 03.01.2023
Fristdag: 12.12.2022
Frist for å melde krav: 01.02.2023
Førsteskiftesamling: 08.02.2023 - 08:30