Konkursbo: CW-Invest AS (tvangsoppløsning) (avsl.)

Avsluttet 31.05.2022
Organisasjonsnummer: 926 448 404
Konkursbonummer: 22-034748KON-TAGD/TKRI
Domstol: Agder Tingrett
Konkurs åpnet: 06.04.2022
Fristdag: 20.01.2022
Frist for å melde krav: 28.04.2022
Førsteskiftesamling: 02.05.2022 - 08:30