Konkursbo: Løvås & Partners AS (avsl.)

Boet ble avsluttet: 24. mars 2022
Organisasjonsnummer: 918 312 986
Konkursbonummer: 21-173059KON-TAGD/TARD
Domstol: Agder Tingrett
Konkurs åpnet: 06.12.2021
Fristdag: 06.12.2021
Frist for å melde krav: 06.01.2022
Førsteskiftesamling: 10.01.2022 - 09:00