Konkursbo: Norkos Entreprenør AS (avsl.)

Avsluttet 22.12.2022
Organisasjonsnummer: 918 672 184
Konkursbonummer: 22-048720KON-TAGD/TKRI
Domstol: Agder Tingrett
Konkurs åpnet: 09.06.2022
Fristdag: 30.03.2022
Frist for å melde krav: 18.07.2022
Førsteskiftesamling: 16.08.2022 - 08:15