Konkursbo: Omic, Ekrem – D.G.H. Gruppen Ekrem Omic

Organisasjonsnummer: 919 080 736
Fødselsdato: 22.02.1995
Konkursbonummer: 23-074747KON-TAGD/TKRI
Domstol: Agder Tingrett
Konkurs åpnet: 26.05.2023
Fristdag: 15.05.2023
Frist for å melde krav: 30.06.2023
Førsteskiftesamling: 16.06.2023 - 09:00