Konkursbo: Tønnessen, Per Ove (avsl.)

Avsluttet 14.09.2023
Organisasjonsnummer: 950 959 932
Fødselsdato: 22.12.1959
Konkursbonummer: 23-046210KON-TAGD/TKRI
Domstol: Agder Tingrett
Konkurs åpnet: 22.05.2023
Fristdag: 23.03.2023
Frist for å melde krav: 19.06.2023
Førsteskiftesamling: 22.06.2023 - 09:00