Konkursbo: Ventilasjon Sør AS (avsl.)

Avsluttet 09.03.2023
Organisasjonsnummer: 918 718 486
Konkursbonummer: 22-019247KON-TAGD/TKRI
Domstol: Agder Tingrett
Konkurs åpnet: 09.02.2022
Fristdag: 07.02.2022
Frist for å melde krav: 28.02.2022
Førsteskiftesamling: 03.03.2022 - 09:00