Klage på advokater

Den Norske Advokatforening har en klageordning som behandler klager på advokaters salærberegning og spørsmål om advokater har opptrådt i strid med Regler for god advokatskikk. Klagebehandlingen er gratis. Klagefristen er som hovedregel 6 måneder, regnet fra det tidspunkt da klageren ble eller burde blitt kjent med de omstendigheter som klagen grunnes på.

Les mer om dette på www.advokatenhjelperdeg.no/artikler/kan-jeg-klage-pa-advokaten/