Konkursbo: Elivery Dialog AS

Organisasjonsnummer: 985 762 198
Konkursbonummer: 23-149082KON-TAGD/TKRI
Domstol: Agder Tingrett
Konkurs åpnet: 09.10.2023
Fristdag: 09.10.2023
Frist for å melde krav: 10.11.2023
Førsteskiftesamling: 15.11.2023 - 08:30