Konkursbo: Johansen, Freddie – PDB Event / Freddie Johansen (avsl.)

Avsluttet 09.01.2024
Organisasjonsnummer: 994 320 939
Fødselsdato: 170369
Konkursbonummer: 23-113856KON-TAGD/TKRI
Domstol: Agder Tingrett
Konkurs åpnet: 25.09.2023
Fristdag: 02.08.2023
Frist for å melde krav: 30.10.2023
Førsteskiftesamling: 07.11.2023 - 09:00