Konkursbo: Laser Clinics Norway AS

Organisasjonsnummer: 921 115 261
Konkursbonummer: 22-079238KON-TAGD/TKRI
Domstol: Agder Tingrett
Konkurs åpnet: 01.06.2022
Fristdag: 31.05.2022
Frist for å melde krav: 06.07.2022
Førsteskiftesamling: 15.08.2022 - 08:30