Konkursbo: Shakers AS

Organisasjonsnummer: 983 979 734
Konkursbonummer: 24-019521KON-TAGD/TKRI
Domstol: Agder Tingrett
Konkurs åpnet: 05.02.2024
Fristdag: 02.02.2024
Frist for å melde krav: 08.03.2024
Førsteskiftesamling: 13.03.2024 - 08:30