Konkursbo: Setesdal Resort AS (tvangsoppløsningsbo)

Organisasjonsnummer: 924 491 094
Konkursbonummer: 24-063203KON-TAGD/TKRI
Domstol: Agder Tingrett
Konkurs åpnet: 24.06.2024
Fristdag: 15.03.2024
Frist for å melde krav: 16.07.2024
Førsteskiftesamling: 08.07.2024 - 08:40